FORMULARZE

Tu można pobrać następujące formularze:

Deklaracja rodziców o uczestnictwie dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

Ankieta dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły

Dostosowanie wymagań egzaminacyjnych dla uczniów kl. VI

Dane dziecka – ucznia naszej szkoły

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Upoważnienie do odbierania dziecka ze szkoły lub do jego samodzielnego powrotu

Upoważnienie do samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły

Ankieta o bezpieczeństwie i samopoczuciu uczniów w naszej szkole

Deklaracja uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”

Deklaracja uczestnictwa w programie „Szklanka mleka”

Deklaracja korzystania z obiadów w szkole