Ścieżka franciszkańska – kwiecień

Hasło miesiąca kwietnia:
BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ
KLASOWĄ I SZKOLNĄ

Drodzy Rodzice,

1. Zachęcajcie dzieci do nawiązywania dobrych relacji z koleżankami i kolegami w klasie, w świetlicy szkolnej. Bądźcie dla nich przykładem życzliwego odnoszenia się do innych w różnych sytuacjach i miejscach: w domu, w szkole, w sklepie, na ulicy.
2. Zwracajcie dzieciom uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych (proszę, przepraszam, dziękuję), na witanie się z nauczycielami, pracownikami szkoły, osobami dorosłymi, rodzicami koleżanek i kolegów (poprzez Szczęść Boże, dzień dobry) oraz na pożegnanie się przy wyjściu ze Szkoły do domu.
3. Uwrażliwiajcie dzieci by nie trzymały rąk w kieszeniach przy powitaniu.
4. Zwracajcie uwagę, by dzieci przepuszczały dorosłych w drzwiach.
5. Przypominajcie o odpowiednim zachowaniu i postawie podczas spotykań z zaproszonymi gośćmi oraz podczas lekcji, by dzieci nie rozmawiały, nie przeszkadzały innym, by zachowywały się z szacunkiem wobec innych.
6. Rozmawiajcie z dziećmi na temat zachowania porządku w toaletach i innych pomieszczeniach Szkoły, dbania o porządek w Szkole (wrzucania śmieci do kosza, szanowania ręczników papierowych itp. ). Zwróćcie uwagę na poszanowanie przez dzieci swojej i cudzej własności.
7. Uwrażliwiajcie dzieci na ciszę, by do siebie nie krzyczały np. podczas spożywania posiłku, podczas spotkań i rozmów.