Dożywianie dzieci w roku 2016/2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywiania dzieci w polskich w szkołach. Temu właśnie służy program Fundacji „Być Bardziej”, która do 20 września br. czeka na zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017.

Bez tytułuO stypendium obiadowe mogą się ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 zł na jednego członka rodziny. Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/

O przyznaniu styped
nium decyduje kolejność zgłoszeń.